Exercitium 1

A. ADDE SINGULĪS SENTENTIĪS ADIECTĪVUM DĒCLĪNĀTUM. SEQUERE EXEMPLUM:

0. Flōrēs ...pulchrōs... (pulcher, -a, -um) in prātō cōnspiciēbāmus.

1. Aciē (īnstrūctus, -a, -um) mīlitēs stābant.
2. Lapidēs (magnus, -a, -um) funditōrēs ēmittēbant.
3. Fēmina (vetus, -eris) ‘anus’ Latīnē dīcitur.
4. Mīlitēs (congregātus, -a, -um) rēs novās mōliēbantur.
5. Virōrum (fortis, -e) est merēre stīpendium.


B. SENTENTIĀS INFRĀ CŌNSCRIPTĀS RĒSCRĪBE: ŪTERE ACCŪSĀTĪVŌ CUM INFINĪTĪVŌ. SĪ OPUS EST, INFINĪTĪVŌ FUTŪRŌ VEL PERFECTŌ ŪTERE. VIDĒ EXEMPLVM:

0. Cāseum tibī dat māter. / Dīcō cāseum tibī ...dare....mātrem....

1. Tū bonus amīcus es. / Dīcō bonum amīcum .
2. Ego ipse Rōmā in Hispāniam nōn abībō. / Dīxit Rōmā in Hispāniam nōn .
3. Magister discipulō librum commodat. / Dīcō discipulō librum .
4. Mīles hostem salūtāvit. / Dīcō hostem .