Sal Musarum

Exercitium 4.3: Dē verbīs

C. VERBA CONJUGĀ ET FORMAM SCRĪBE QUAESITAM TEMPORE ET MODŌ ET VŌCE INFRĀ PRŌPOSITĪS
[A = vox actīva / P = vox passīva]

0. Praesens modō conjunctīvō, 2ª p. plur. [P]: AMŌ - amēminī.

1. Futūrum I modō indicātīvō, 1ª et 2ª p. sing. [A]: AUDIŌ - , .
2. Imperfectum modō conjunctīvō, 3ª p. pl. [P]: REGŌ - .
3. Perfectum modō indicātīvō, 2ª p. sing. [A]: CANŌ - .
4. Plusquamperfectum modō conjunctīvō, 3ª p. sing. [P]: HABEŌ - .
5. Futūrum II modō indicātīvō, 1ª p. pl. [A]: POSSVM - .
6. Praesens modō imperātīvō, 2ª p. sing. et pl. [A]: EŌ - , .
7. Gerundium: FERŌ - , -ī, -ō, -ō.
8. Praesens modō indicātīvō, 3ª p. sing. [A]: VOLŌ - .
9. Perfectum modō infinitīvō [A]: LEGŌ - .
10. Futurum modō infinitīvō [P]: FERŌ - .