Exercitium dē accentū Latīnō

1. Dīuide uerba sequentia in syllabās atque ea acue apice ūsus iuxtā praecepta accentūs in Latīnitāte aureā. Tantum uocālēs longae līneolā sūprā eās indicātae sunt:
Divide en sílabas las palabras siguientes y acentúalas usando una tilde según las reglas de acentuación del latín clásico. Solo las vocales largas por naturaleza están señaladas con un macrón :

Ex.gr.: amābāmus > a-ma-bá-mus

1. inuideō >
2. feruentem >
3. perpaucum >
4. prōminens >
5. horror >
6. Iānuārius >
7. mulier >
8. monēbat >
9. rēgīna >
10. castellum >
11. philosophia >
12. ōscillātiō >
13. prophētīa >
14. aduēnimus >
15. sacrāmentum >
16. poēta >
17. Caesar >
18. fīlius >
19. sacerdos >
20. praedam >
21. parasītus >
22. pudīcus >
23. iīdem >
24. laetus >
25. itaque >
26. moenia >
27. speculum >
28. scriptum >
29. subitō >
30. Arpinās >
31. ingeniī >
32. Pompeius >
33. ēmigrō > / [muta cum liquida]
34. adhūc >
35. geōmetrēs > / [muta cum liquida]
36. illic >
37. armaque >
38. papae! >
39. dixin >
40. calefacis >